Kurser

Bli diplomerad bildtolkare

Start nästa bildtolkningsutbildning 3 - 8 februari 2019

Bildtolkningscentret startade 1996 och har idag ca 100 diplomerade bildtolkare. Detta är den enda skolan av sitt slag i Sverige, förmodligen i hela världen.

Hela utbildningen är uppbyggd på egenterapier och symbolkunskap, inklusive färgkunskap, för att frigöra egna begränsningar – för att som Bildtolkare kunna hjälpa andra att öppna dörrar till inre outforskade dimensioner.

Utbildningens innehåll

•Bildanalys
•Bildtolkning
•Bildpedagogik
•Bildterapi
•Symboltydning med symbolik från bilder, drömmar, färgernas betydelser, siffrornas betydelser, grafologi, sagor, tarot, runor mm
•Egenterapier med symboltolkning av ”inre resor” i form av egna målningar, ledda meditationer och avslappningsövningar mm
•Intervjuteknik
•Coaching, Mindfulness
•Etiskt förhållningssätt gentemot klienter
•Ansvar och tystnadsplikt
•Marknadsföring mm

Utbildnings upplägg

3 veckoblock och 2 helger per termin samt Distansutbildning/Hemarbete mellan blocken. Diplom fås efter det 3:e utbildningsblocket, totalt 1 år. Avstämning och genomgångar av hemarbete under 2 helger mellan veckoblocken. Andra veckoblocket efter ett halvår, för att kunna ta nästa steg i utbildningen, dvs. börja arbeta med klienter andra halvåret. Vart tredje utbildningsblock är en s.k. Chakravecka.

Klicka här för få mer information eller anmäla dig till bildtolkningsutbildningen

Repetitionsveckor

Repetitionsvecka för redan diplomerade Bildtolkare 3000kr.

Kurs i färgkunskap

Hur du uttrycker din personlighet med hjälp av färg! Hur du ökar din kreativitet med hjälp av färg! Hur du skapar med hjälp av färg! 3 kurstillfällen. 1400kr. Tag kontakt för information om datum.

Workshop och meditation
Vi målar, tolkar, förlåter och transformerar med hjälp av symboler

11 november 2018
kl 16.00 - 20.00
Pris: 500,-

Workshop med det inre barnet
Möt ditt inre barn. Vad önskar det just nu?

9 december 2018
11.00 - 16.00
Pris: 600,-